Dzisiaj jest czwartek, 21 września 2017

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych 2017/2018

Rolnictwo w zakresie ogrodnictwa

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Pokaż menu

WSEHSK

Stypendia

U W A G A

Akcja Stypendialna na semestr letni roku akademickiego 2016/2017

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej upływa z dniem 21 lutego 2017 r.

Wnioski o stypendium socjalne, zapomogi, z tytułu niepełnosprawności wraz z załącznikami można pobrać w KWESTURZE, pokój 116 lub ze strony internetowej Uczelni.

Komplet dokumentów można złożyć w Kwesturze:

  • Od poniedziałku do piątku w godzinach – od 10:00 do 15:00
  • w soboty, tj.: 04-02-2017, 11-02-2017, 18-02-2017 – od godz. 8:00 do 13:00

 


Uczelnia przyznaje stypendia socjalne, naukowe, sportowe, zapomogi socjalne, inne stypendia np. dla osób niepełnosprawnych. W 2008 roku pomoc materialną otrzymało 572 studentów na łączną kwotę ponad 1.088.000 zł. (jeden milion, osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). W 2009 roku 510 studentów na kwotę 1.013.650 zł (jeden milion trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych). W 2010 roku 450 studentów na kwotę prawie jednego miliona złotych. Pomoc przyznawana jest ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków własnych. Ubezpieczenie NW dla wszystkich studentów.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014

Informację na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 oraz „WNIOSEK o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014” można pobrać ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Termin złożenia wypełnionego wniosku należy ustalić w swoim dziekanacie.