Dzisiaj jest czwartek, 21 września 2017

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych 2017/2018

Rolnictwo w zakresie ogrodnictwa

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Pokaż menu

WSEHSK

Opłaty

Zmiana opłaty z tytułu wyrównania różnic programowych

Dyrektor WSEH ustala opłatność w wysokości 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)za konsultacje z jednego przedmiotu dla studentów przeniesionych z innych uczelni oraz studentów WSEH wracających na studia po przerwie , którzy muszą wyrównać różnice programowe.

Opłata powinna być uiszczona przed przystąpieniem do konsultacji

 

Wysokość czesnego dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 i latach kolejnych

 

KIERUNEK
CZESNE(zł) miesięczne dla studentów studiów niestacjonarnych4
za I rok
za II rok
za III rok
za IV rok
Administracja 360 x 12 m-cy 370 x 12 m-cy 400 x 12 m-cy 0
Logistyka 360 x 12 m-cy 370 x 12 m-cy 400 x 12 m-cy 0
Ogrodnictwo I stopnia 360 x 12 m-cy 370 x 12 m-cy 400 x 12 m-cy 400 x 6 m-cy
Opłata semestralna2 2 117 x 2 razy w roku 2 176 x 2 razy w roku 2 352 x 2 razy w roku 2 352 x 1 w roku
KIERUNEK
CZESNE(zł) miesięczne dla studentów studiów niestacjonarnych4
za I rok
za II rok
Ogrodnictwo II stopnia 400 x 12 m-cy 400 x 6 m-cy
Opłata semestralna2 2 352 x 2 w roku 2 352 x 1 w roku

 

 1. Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości 85 zł i wpisowe należy wpłacić przed otrzymaniem decyzji o przyjęciu do uczelni.
 2. Studenci mogą również dokonywać wpłaty czesnego dwa razy w roku:
  • w październiku, z góry za 6 m-cy od października począwszy z bonifikatą określoną w odrębnym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego
  • w marcu, z góry za 6 m-cy od marca począwszy z bonifikatą określoną w odrębnym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego
 3. Czesne płatne z góry do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc nauki.
 4. Studenci, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów w Wyższej Szkole Ekonomiczno Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach płacą czesne w 50% należnej kwoty

Inne opłaty

TYTUŁ OPŁATY
KWOTA (zł)
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej – za każdy miesiąc 200
Opłata za powtarzanie semestru bez uczestnictwa w zajęciach – jeden przedmiot 250
Opłata za uczestnictwo w zajęciach za jeden przedmiot w trakcie powtarzania– za każdy miesiąc 100
Przeniesienie studenta na urlop dziekański 100
Opłata za konsultacje z tytułu różnic programowych dla studentów przeniesionych z innych uczelni – za jeden przedmiot 150
Ponowny wpis na listę studentów 85
Duplikat legitymacji studenckiej, książeczki zdrowia 7
Duplikat indeksu 6
Dyplom ukończenia studiów z 2 odpisami 60
Duplikat dyplomu ukończenia studiów 90
Dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40
Legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą 19
Powielenie strony A-4 0,20

Wysokość opłaty semestralnej na semestr letni roku akademickiego 2015/2016

 

KIERUNEK
Wysokość opłaty semestralnej na semestr letni 2015/2016
za I rok
za II rok
za III rok
Administracja 2 117 zł. 2 176 zł. 2 352 zł.
Pedagogika 2 117 zł. 2 176 zł. 2 352 zł.
Logistyka 2 117 zł. 2 176 zł. 2 352 zł.
Ogrodnictwo I stopnia 2 117 zł. 2 176 zł. 2 352 zł.
Opłata semestralna płatna do dnia 31-03-2016 r.
KIERUNEK
Wysokość opłaty semestralnej na semestr letni 2015/2016
za I rok
Ogrodnictwo II stopnia 2 352zł. płatna do dnia 31-03-2016 roku

 

Wysokość miesięcznej opłaty czesnego nie ulega zmianie.

 

Wysokość czesnego dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 i latach kolejnych

KIERUNEK
WPISOWE
(zł)4,5
CZESNE(zł) miesięczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnychc5
za I rok
za II rok
za III rok
za IV rok
Administracja 250 360 x 12 m-cy 370 x 12 m-cy 400 x 12 m-cy 0
Pedagogika 250 360 x 12 m-cy 370 x 12 m-cy 400 x 12 m-cy 0
Logistyka 250 360 x 12 m-cy 370 x 12 m-cy 400 x 12 m-cy 0
Ogrodnictwo I stopnia 250 360 x 12 m-cy 370 x 12 m-cy 400 x 12 m-cy 400 x 6 m-cy
Opłata semestralna2 2 117 x 2 razy w roku 2 176 x 2 razy w rokutd> 2 352 x 2 razy w roku 2 352 x 1 w roku
KIERUNEK
WPISOWE
(zł)4,5
CZESNE(zł) miesięczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych5
za I rok
za II rok
Ogrodnictwo II stopnia 250 400 x 12 m-cy 400 x 6 m-cy
Opłata semestralna2 2 352 x 2 w roku 2 352 x 1 w roku

 

 1. Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości 85 zł i wpisowe należy wpłacić przed otrzymaniem decyzji o przyjęciu do uczelni.
 2. Studenci mogą również dokonywać wpłaty czesnego dwa razy w roku:
  • w październiku, z góry za 6 m-cy od października począwszy z bonifikatą określoną w odrębnym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego
  • w marcu, z góry za 6 m-cy od marca począwszy z bonifikatą określoną w odrębnym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego
 3. Czesne płatne z góry do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc nauki.
 4. Studenci powtórnie wpisani na listę studentów uiszczają opłatę w wysokości 50% aktualnie obowiązującego wpisowego
 5. Studenci, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów w Wyższej Szkole Ekonomiczno Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach płacą wpisowe i czesne w 50% należnej kwoty

Inne opłaty

TYTUŁ OPŁATY
KWOTA (zł)
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej – za każdy miesiąc 200
Opłata za powtarzanie semestru bez uczestnictwa w zajęciach – jeden przedmiot 250
Opłata za uczestnictwo w zajęciach za jeden przedmiot w trakcie powtarzania– za każdy miesiąc 100
Przeniesienie studenta na urlop dziekański 100
Opłata za konsultacje z tytułu różnic programowych dla studentów przeniesionych z innych uczelni – za jeden przedmiot 100
Ponowny wpis na listę studentów 210
Praktyki dla studentów kierunku Pedagogika 25
Duplikat legitymacji studenckiej, książeczki zdrowia 7
Duplikat indeksu 6
Duplikat dyplomu ukończenia studiów 90
Dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40
Legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą 19
Powielenie strony A-4 0,20

Wysokość czesnego dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 i latach kolejnych

KIERUNEK
WPISOWE
(zł)4,5
CZESNE(zł) miesięczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnychc5
za I rok
za II rok
za III rok
za IV rok
Administracja 250 360 x 12 m-cy 370 x 12 m-cy 400 x 12 m-cy 0
Pedagogika 250 360 x 12 m-cy 370 x 12 m-cy 400 x 12 m-cy 0
Logistyka 250 360 x 12 m-cy 370 x 12 m-cy 400 x 12 m-cy 0
Ogrodnictwo I stopnia 250 360 x 12 m-cy 370 x 12 m-cy 400 x 12 m-cy 400 x 6 m-cy
Opłata semestralna2 2 095 x 2 razy w roku 2 153 x 2 razy w roku 2 328 x 2 razy w roku 2 328 x 1 w roku
KIERUNEK
WPISOWE
(zł)4,5
CZESNE(zł) miesięczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych5
za I rok
za II rok
Ogrodnictwo II stopnia 250 390 x 12 m-cy 390 x 6 m-cy
Opłata semestralna2 2 270 x 2 w roku 2 270 x 1 w roku

 

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka informuje, że uczelnia nie przyjmuje wpłat gotówkowych. W związku z powyższym wszelkie należności prosimy wpłacać bezpośrednio na konto Uczelni.

PKO BP I oddział w Skierniewicach 88 1020 4580 0000 1302 0148 7313
Ubezpieczenia NW dla wszystkich studentów