Dzisiaj jest piątek, 19 stycznia 2018

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych 2017/2018

Rolnictwo w zakresie ogrodnictwa

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Pokaż menu

WSEHSK

Opłaty

Zmiana opłaty z tytułu wyrównania różnic programowych

Dyrektor WSEH ustala opłatność w wysokości 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)za konsultacje z jednego przedmiotu dla studentów przeniesionych z innych uczelni oraz studentów WSEH wracających na studia po przerwie , którzy muszą wyrównać różnice programowe.

Opłata powinna być uiszczona przed przystąpieniem do konsultacji

 

Wysokość czesnego dla studentów  w roku akademickim 2017/2018

KIERUNEK CZESNE (zł) miesięczne dla studentów studiów niestacjonarnych
za semestr V, VI, VII
Ogrodnictwo I stopnia 600,00 x  12 m-cy
Opłata semestralna1 3 528,00 x 2 w roku

 

KIERUNEK CZESNE (zł) miesięczne dla studentów studiów niestacjonarnych
za II rok
Ogrodnictwo II stopnia 400 x 6 m-cy
Opłata semestralna1 2 352 x 1 w roku

Studenci mogą również dokonywać wpłaty czesnego dwa razy w roku:

  • w październiku, z góry za 6 m-cy od października począwszy z bonifikatą określoną w odrębnym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego
  • w marcu, z góry za 6 m-cy od marca począwszy z bonifikatą określoną w odrębnym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka informuje, że uczelnia nie przyjmuje wpłat gotówkowych. W związku z powyższym wszelkie należności prosimy wpłacać bezpośrednio na konto Uczelni.

PKO BP I oddział w Skierniewicach 88 1020 4580 0000 1302 0148 7313
Ubezpieczenia NW dla wszystkich studentów