Dzisiaj jest poniedziałek, 20 maja 2024

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Likwidacja

Z dniem 1 pażdziernika 2018 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach "W LIKWIDACJI"

Pokaż menu

WSEHSK

Kadra naukowo-dydaktyczna

jest największym atutem uczelni. Zajęcia dydaktyczne prowadzi ponad 220 nauczycieli akademickich w tym profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy, lektorzy języków obcych i informatycy. Nasi wykładowcy wywodzą się z najlepszych ośrodków akademickich i naukowych w Polsce, do których należą:

 1. Uniwersytet Łódzki
 2. Uniwersytet Warszawski
 3. Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 4. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 5. Uniwersytet Gdański
 6. Politechnika Łódzka
 7. Politechnika Warszawska
 8. Szkoła Główna Handlowa
 9. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 10. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 11. Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
 12. Polska Akademia Nauk

Wielu wykładowców to uczestnicy lub kierownicy krajowych i zagranicznych programów badawczych, posiadający bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny. Nie brak wśród nich także wybitnych praktyków życia gospodarczego, społecznego i politycznego, w tym samorządowego.

Władze Uczelni

Rektor
prof.dr hab. Franciszek Adamicki
Prorektor
mgr Mariusz Marasek
Dyrektor ds. Nauki i Jakości Kształcenia
dr Zbigniew Białobłocki, prof.nadzw. WSEH
Dyrektor Generalny
mgr Aldona Lipska

Dziekani Wydziałów

Nauk Społecznych i Przyrodniczych
mgr Agnieszka Błońska-Poborczyk

 

Jednostki ogólnouczelniane

 • Biblioteka Główna – dyrektor mgr Barbara Zych
 • Pracownia Informatyki – kierownik mgr Adam Oszajca

Jednostki administracyjne

 • Rektorat
 • Dziekanaty
 • Kwestura
 • Dział Administracyjny
 • Dział Organizacyjno-Gospodarczy