Dzisiaj jest środa, 17 lipca 2024

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Likwidacja

Z dniem 1 pażdziernika 2018 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach "W LIKWIDACJI"

Pokaż menu

WSEHSK

Ogrodnictwo – Wpis warunkowy

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach, student który nie uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów, ale uzyskał minimalną liczbę punktów pozwalającą na warunkowe zaliczenie semestru może ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr studiów.

Student po zakończeniu sesji poprawkowej składa w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych i Przyrodniczych – kierunek ogrodnictwo podanie do Dziekana WNSiP o wpis warunkowy na kolejny semestr wraz z uzupełnionym indeksem i kartą okresowych osiągnięć studenta.

Do podania należy dołączyć ksero dowodu wpłaty za powtarzanie przedmiotu i aktualny dowód wpłaty czesnego.

Niewypełnienie warunku (niezdanie egzaminu lub nieuzyskanie zaliczenia) powoduje konieczność powtarzania semestru studiów (na wniosek studenta) lub student zostaje skreślony z listy studentów.