Dzisiaj jest środa, 17 lipca 2024

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Likwidacja

Z dniem 1 pażdziernika 2018 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach "W LIKWIDACJI"

Pokaż menu

WSEHSK

Patron

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2008 roku Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach otrzymała imię prof. Szczepana A. Pieniążka.

Profesor Szczepan Aleksander Pieniążek (1913-2008)

Profesor Szczepan Aleksander Pieniążek (1913-2008)

Szczepan Aleksander Pieniążek urodził się w 1913 roku w rodzinie wiejskiej na Podlasiu. Otrzymał gruntowne wykształcenie w Wyższym Gimnazjum w Siedlcach, następnie w Seminarium Duchownym w Janowie Podlaskim. W latach 1933 – 1938 studiował botanikę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów magisterskich, za pośrednictwem SGGW w Warszawie oraz przy poparciu profesora Edmunda Malinowskiego – wybitnego polskiego genetyka, uzyskał stypendium Rządu Polskiego – Fundacji Kultury Narodowej i wyjechał na studia doktoranckie do Cornell University w Ithaca w Stanach Zjednoczonych. Doktorat uzyskał w 1942 roku i rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Kingston jako adiunkt w Katedrze Ogrodnictwa, następnie w roku 1945 został mianowany profesorem nadzwyczajnym.

Po powrocie do kraju w 1946 roku został profesorem SGGW i Kierownikiem Katedry Sadownictwa tej uczelni. Ponieważ SGGW od czasów II Rzeczpospolitej miała w Skierniewicach stację badawczą, profesor rozpoczął tu pracę i wraz z rodziną zamieszkał w jednym z budynków stacji. W roku 1951 założył w Skierniewicach Instytut Sadownictwa ( z czasem nazwę zmieniono na – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa), którego został dyrektorem. Funkcję tę pełnił aż do roku 1983, do momentu przejścia na emeryturę. W roku 1954 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1951 roku był członkiem Polskiej Akademii Nauk pełniąc szereg ważnych funkcji. Był wiceprezesem PAN, sekretarzem Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych PAN. Był również Prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (ISHS). W 1974 roku zorganizował Międzynarodowy Kongres Ogrodniczy w Warszawie na który przybyło 2400 naukowców z całego świata.

Profesor Pieniążek był człowiekiem zacnym i przyjaźnie nastawionym do ludzi, a jego zasług dla unowocześnienia polskiego sadownictwa i kwiaciarstwa nie sposób przecenić. Unowocześnił naukę sadowniczą, zwielokrotniając plony owoców, zwłaszcza jabłek, wiśni i truskawek. Wiele do zawdzięczenia mają mu również prywatni ogrodnicy, którzy rozwinęli wielotowarową produkcję ogrodniczą (owoce, warzywa, kwiaty) na potrzeby krajowe i eksport. Profesor poczynił też wiele starań i wysiłków w celu wysyłania młodych pracowników naukowych na roczne, a często i dłuższe praktyki zawodowe do Stanów Zjednoczonych. Było to możliwe dzięki jego wysokiej pozycji oraz licznym kontaktom m.in. z Church of the Brothers (Kościół Braci). Profesor wyszukiwał dla wyjeżdżających miejsca na Uniwersytetach i dużych farmach sadowniczych. Na zagraniczne staże naukowe głównie do Stanów Zjednoczonych wyjechało wówczas ponad 1300 osób, a przeszło 60 naukowców przyjechało z USA do Polski. Miało to tym większe znaczenie, że w tamtych latach wyjątkowo trudno było wyjechać na zachód. Przecież działo się to w okresie zimnej wojny , w epoce tak zwanej „żelaznej kurtyny”. Profesor Pieniążek kurtynę te uchylał dla młodych naukowców, którzy z czasem stali się fundamentem polskiego sadownictwa.

Profesor wiele podróżował poznając osiągnięcia naukowe i technologie innych krajów m.in. Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Związku Radzieckiego, Mongolii , Chin, Indii, Tajlandii i wielu innych krajów.

Profesor Pieniążek jest również autorem wielu książek, podręczników oraz broszur naukowych i popularno – naukowych. Do dziś Skierniewice powszechnie kojarzone są z nazwiskiem tego wybitnego pomologa, który znaczną część swego życia związał właśnie z tym miejscem. Jednak Profesor był nie tylko pomologiem, botanikiem i autorytetem sadowników. Był także uznanym pedagogiem i humanistą, autorytetem nie tylko lokalnym czy regionalnym, ale również ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wybór patrona Uczelni kształcącej m.in. w dziedzinie zarządzania i ogrodnictwa padł na sprawnego menedżera i autorytet naukowy bliski jednemu z prowadzonych tutaj kierunków . Był to wybór Osoby o przyjaznym i życzliwym ludziom usposobieniu, wybór patrioty, który odrzucił znakomicie zapowiadającą się karierę w USA , aby oddać swoje umiejętności i talent Polsce.

Znane są również liczne przypadki, kiedy Profesor pomagał i zapewniał pracę osobom prześladowanym przez ówczesne władze sowieckie i aparat represji PRL, niewątpliwie ryzykując własną karierą.