Dzisiaj jest poniedziałek, 20 maja 2024

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Likwidacja

Z dniem 1 pażdziernika 2018 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach "W LIKWIDACJI"

Pokaż menu

WSEHSK

Historia

Pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego - luty 1996

Pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego – luty 1996

Pomysł zorganizowania Szkoły Wyższej w Skierniewicach miał już w 1922 roku Marszałek Józef Piłsudski. W pierwszych latach niepodległej Polski wiedział, że rozwój kraju zależy od wiedzy, zdolności, zaangażowania i wykształcenia obywateli. To z jego inicjatywy w dawnej letniej rezydencji Prymasów Polski powstała stacja badawcza Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Nadzieje na utworzenie Uczelni w Skierniewicach miał także profesor Szczepan Pieniążek, gdy po II wojnie światowej utworzył największy w Polsce i jeden z największych w świecie ośrodek nauki ogrodniczej. Pomysł zorganizowania szkoły wyższej w Skierniewicach powiódł się jednak dopiero w 1996 roku. Dr Zbigniew Białobłocki, mgr Aldona Lipska, mgr Mariusz Marasek, dzięki podjętej inicjatywie i wielu staraniom, doprowadzili do utworzenia 25 stycznia 1996 roku Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach. Pierwszej Wyższej Szkoły w dziejach Skierniewic. Została ona wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni wyższych pod nr. 78, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej.

Czas wielkich przemian w Polsce rozpoczętych w 1989 roku potrzebował i potrzebuje ludzi wykształconych, odważnie podejmujących nowe wyzwania cywilizacyjne. Wiedzieli o tym Założyciele Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, gdyż sami przez wiele lat nauczali, zarządzali, organizowali oświatę w Skierniewicach. Wiedzieli też, że większość zdolnej młodzieży skierniewickiej nie ma szans na studiowanie poza miejscem zamieszkania ze względu na wysokie koszty utrzymania i studiowania w dużych miastach, a szansą na podjęcie studiów może być dopiero własna uczelnia w Skierniewicach. Inicjatywa Założycieli Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej spotkała się z życzliwym poparciem wielu wybitnych profesorów z uczelni Warszawy, Łodzi, Lublina, Poznania, Krakowa, a także Instytutów w Skierniewicach. Wielu z nich związało swoją zawodową aktywność z tutejszą Uczelnią od początku jej działania. Inicjatywa Założycieli została doceniona przez społeczeństwo i władze ówczesnego województwa skierniewickiego. Jak bardzo była potrzebna ta uczelnia w Skierniewicach niech świadczy fakt, że pierwszy rok akademicki rozpoczęty w kilka dni po uzyskaniu zezwolenia MEN na utworzenie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej zgromadził około 800 studentów.

Od początku Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna wiąże swoją aktywność z potrzebami środowiska w którym działa. Kierunki kształcenia są dostosowane są do potrzeb rynku pracy. Obecnie kształcimy na kierunkach: zarządzanie, administracja, pedagogika, socjologia – na poziomie I stopnia oraz ogrodnictwo – na poziomie I i II stopnia. Obecnie przygotowywany jest nowy kierunek – logistyka. Organizując Wydział Ogrodniczy uczelnia nawiązywała do tych zamierzeń, których innym nie udało się zrealizować przed wielu laty, chciała dać młodzieży możliwość studiowania pod okiem pracujących w Skierniewicach najwybitniejszych specjalistów nauki ogrodniczej.