Dzisiaj jest piątek, 26 maja 2017

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

STUDIA PODYPLOMOWE

DIAGNOSTYKA NAWOZOWA ROŚLIN OGRODNICZYCH (NOWOŚĆ)

Pokaż menu

WSEHSK

Wymagane dokumenty

Studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie)

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów:

 • kwestionariusza osobowego WSEH,
 • kopii świadectwa dojrzałości poświadczonej przez uczelnię (oryginał świadectwa do wglądu),
 • 4 fotografii, zgodnych z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość poświadczonej przez uczelnię (oryginał dokumentu do wglądu),
 • kopii dowodu wpłaty opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (oryginał dokumentu do wglądu)

(internetowy dowód wpłaty wyżej wymienionych kwot powinien być potwierdzony pieczęcią banku).

Studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające)

Warunki przyjęcia na studia drugiego stopnia, magisterskie uzupełniające niestacjonarne na kierunek ogrodnictwo:

 • kwestionariusza osobowego WSEH,
 • kopii dyplomu ukończenia studiów poświadczonej przez uczelnię, a w przypadku absolwentów od roku 2005 kopii dyplomu wraz z suplementem (oryginały dokumentów do wglądu),
 • 4 fotografii, zgodnych z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość poświadczonej przez uczelnię (oryginał dokumentu do wglądu),
 • kopii dowodu wpłaty opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (oryginał dokumentu do wglądu)

(internetowy dowód wpłaty wyżej wymienionych kwot powinien być potwierdzony pieczęcią banku).

Rekrutacja trwa od czerwca do końca września, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania student otrzymuje indeks i legitymację.

Dokumenty przyjmuje Dział Rekrutacji ul. Mazowiecka 1b, pokój 126 (I piętro):

 • od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00;
 • w czwartki w miesiącu wrześniu w godz. 08.00-18.00;
 • w soboty  3, 10, 17 i 24 września b  w godz. 08.00-13.00.