Dzisiaj jest piątek, 26 maja 2017

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

STUDIA PODYPLOMOWE

DIAGNOSTYKA NAWOZOWA ROŚLIN OGRODNICZYCH (NOWOŚĆ)

Pokaż menu

WSEHSK

Opłaty

Wysokość czesnego dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 i latach kolejnych

KIERUNEK
CZESNE(zł) miesięczne dla studentów studiów niestacjonarnych4
za I rok
za II rok
za III rok
za IV rok
Administracja 360 x 12 m-cy 370 x 12 m-cy 400 x 12 m-cy 0
Logistyka 360 x 12 m-cy 370 x 12 m-cy 400 x 12 m-cy 0
Ogrodnictwo I stopnia 360 x 12 m-cy 370 x 12 m-cy 400 x 12 m-cy 400 x 6 m-cy
Opłata semestralna2 2 117 x 2 razy w roku 2 176 x 2 razy w roku 2 352 x 2 razy w roku 2 352 x 1 w roku
KIERUNEK
CZESNE(zł) miesięczne dla studentów studiów niestacjonarnych4
za I rok
za II rok
Ogrodnictwo II stopnia 400 x 12 m-cy 400 x 6 m-cy
Opłata semestralna2 2 352 x 2 w roku 2 352 x 1 w roku
  1. Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości 85 zł należy wpłacić przed otrzymaniem decyzji o przyjęciu do uczelni.
  2. Studenci mogą również dokonywać wpłaty czesnego dwa razy w roku:
    • w październiku, z góry za 6 m-cy od października począwszy z bonifikatą określoną w odrębnym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego
    • w marcu, z góry za 6 m-cy od marca począwszy z bonifikatą określoną w odrębnym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego
  3. Czesne płatne z góry do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc nauki.
  4. Studenci, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów w Wyższej Szkole Ekonomiczno Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach płacą czesne w 50% należnej kwoty

Inne opłaty

TYTUŁ OPŁATY
KWOTA (zł)
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej – za każdy miesiąc 200
Opłata za powtarzanie semestru bez uczestnictwa w zajęciach – jeden przedmiot 250
Opłata za uczestnictwo w zajęciach za jeden przedmiot w trakcie powtarzania– za każdy miesiąc 100
Przeniesienie studenta na urlop dziekański 100
Opłata za konsultacje z tytułu różnic programowych dla studentów przeniesionych z innych uczelni – za jeden przedmiot 150
Ponowny wpis na listę studentów 85
Duplikat legitymacji studenckiej, książeczki zdrowia 7
Duplikat indeksu 6
Dyplom ukończenia studiów z 2 odpisami 60
Duplikat dyplomu ukończenia studiów 90
Dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40
Legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą 19
Powielenie strony A-4 0,20

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka informuje, że uczelnia nie przyjmuje wpłat gotówkowych. W związku z powyższym wszelkie należności prosimy wpłacać bezpośrednio na konto Uczelni.

PKO BP I oddział w Skierniewicach 88 1020 4580 0000 1302 0148 7313
Ubezpieczenia NW dla wszystkich studentów