Dzisiaj jest czwartek, 21 września 2017

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych 2017/2018

Rolnictwo w zakresie ogrodnictwa

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Pokaż menu

WSEHSK

Logistyka – Wpis warunkowy

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach o wpis warunkowy na następny semestr może ubiegać się student, który nie uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów, ale uzyskał minimalną liczbę punktów, pozwalającą na warunkowe zaliczenie semestru.

Student, po zakończenia sesji poprawkowej, składa w dziekanacie Wydziału Zarządzania podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr wraz z uzupełnionym indeksem i kartą okresowych osiągnięć.

Do podania należy dołączyć ksero dowodu wpłaty za powtarzanie przedmiotu i aktualny dowód wpłaty czesnego.

Niewypełnienie warunku (niezadnie egzaminu lub nieuzyskanie zaliczenia) powoduje konieczność powtarzania semestru studiów (na wniosek studenta) lub student zostaje skreślony z listy studentów.