Dzisiaj jest czwartek, 26 listopada 2015

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Pozytywna ocena

Polskiej Komisji Akredytacyjnej

na kierunku administracja

Pokaż menu

STUDENCI IV SEMESTRU – dyżur opiekuna praktyk zawodowych

8 października 2015

Kategorie:

W dniu 10 października 2015 r. (sobota) w godz. 13.00 – 14.00 w sali 005 będzie pełnił dyżur dr inż. S. Halusiak – opiekun praktyk zawodowych.

Studenci, którzy mają zaliczoną praktykę zawodową proszeni są o zgłoszenie się po wpisy do indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta, natomiast pozostałe osoby o dostarczenie brakujących dokumentów w celu zaliczenia praktyki.

 

SEMESTRY II i IV – ostateczny termin złożenia indeksów

8 października 2015

Kategorie:

Uprzejmie informujemy, że do 10 października 2015 r. studenci zobowiązani są do złożenia UZUPEŁNIONYCH indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta w celu zaliczenia semestru.

Studentom, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów ECTS przypominamy o koniecznościzłożenia w dziekanacie podań o wpis warunkowy na kolejny semestr wraz z uzupełnionym indeksem i kartą okresowych osiągnięć studenta.

Nie złożenie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta w terminie wiąże się z nieuzyskaniem zaliczenia semestru – skreśleniem z listy studentów (zgodnie z Regulaminem Studiów WSEH).

Ubezpieczenie NNW dla studentów na rok akademicki 2015/2016

5 października 2015

Kategorie:

W A R T A

UBEZPIECZENIE NNW DLA STUDENTÓW WSEHSuma ubezpieczenia 7 000 składka 20,-zł

Osoby chętne do przystąpienia do ubezpieczenia prosimy o zgłaszanie się do KWESTURY (pokój 116) w terminie do dnia 20 października 2015 Student powinien posiadać potwierdzenie wpłaty składki

Składkę w wysokości 20,00 zł. prosimy o przelanie na konto WSEH

88 1020 4580 0000 1302 0148 7313

z dopiskiem “ubezpieczenie NNW”

Stypendia 2015/2016

5 października 2015

Kategorie:

-termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej upływa z dniem 21 października 2015 r.

– termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa z dniem 21 października 2015 r.

Wnioski o stypendium socjalne, zapomogi, z tytułu niepełnosprawności oraz rektora dla najlepszych studentów wraz z załącznikami można pobrać w KWESTURZE, pokój 116 lub ze strony internetowej Uczelni.
Komplet dokumentów można złożyć w Kwesturze:

  • Od poniedziałku do piątku w godzinach – od 10,00 do 16,00
  • w soboty, tj.: 03-10-2015, 10-10-2015, 17-10-2015 – od godz. 8.00 do 13.00